Funktionshinderrörelsen stöttar synskadades beslut att emigrera till Australien

Idag är det den internationella ledarhundsdagen. Idag inleder också flera människor med synnedsättningar som har ledarhundar processen att emigrera till Australien. De gör detta eftersom Sverige ännu inte har en diskrimineringslag mot bristande tillgänglighet. Nu går en rad organisationer samlat ut och och stöttar deras beslut.
– I många andra länder finns en anti-diskrimineringslag som skyddar ledarhundsförare från utestängning, men tyvärr har vi inget liknande i Sverige, säger Sofia Thoresdotter, medlem i Sveriges Ledarhundsförare (SLHF) och en av dem som har bestämt sig för att utvandra, i ett pressmeddelande.

Funktionshinderrörelsen förstår och stöttar synskadades beslut att emigrera till Australien, eftersom deras upplevelser av diskriminering av personer med funktionsnedsättning är vår egen. Varje dag utestängs vi från en rad samhällsområden. Sverige behöver en ny diskrimineringslag, som bygger på självklarheten att bristande tillgänglighet är diskriminering.

Tillgänglighet är en fråga om grundläggande mänskliga rättigheter och är fastslagen i den FN-konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som Sverige har förbundit sig till.

Det finns på regeringskansliet ett färdigt lagförslag om att klassa otillgänglighet som diskriminering. Det finns i riksdagen en majoritet för ett sådant förslag. Vi förväntar oss därför att regeringen lägger en proposition. Nu.

Lagförslaget om att äntligen klassa otillgänglighet som diskriminering måste läggas omgående – eller vill regeringen se en landsflykt?

Hans Filipsson, Marschen för tillgänglighet

Emma Johansson, STIL – personlig assistans och politisk påverkan

Maria Johansson, DHR – Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder

Pelle Kölhed, Personskadeförbundet RTP

Vilhelm Ekensteen, Intresseorganisationen för assistansberättigade (IfA)

Ingrid Burman, Handikappförbunden

www.marschen.se

www.stil.se

www.dhr.se

www.rtp.se

www.intressegruppen.info

www.hso.se