Fortsatta krav på ny diskrimineringslag i Almedalen

Sveriges funktionshinderorganisationer flyttar Torsdagsaktionen utanför Rosenbad till Gotland, för att förmå politikerna att ändra diskrimineringslagstiftningen så att den också omfattar människor med funktionsnedsättning.
– Vi är där politikerna är och kommer att fortsätta aktionen så länge det behövs, säger Ingrid Burman, ordförande för Handikappförbunden.

Frågan om att inkludera otillgänglighet som diskriminering i diskrimineringslagen har utretts i decennier. Senaste gången ett förslag presenterades var i Hans Ytterbergs departementsskrivelse med den passande titeln Bortom fagert tal – om bristande tillgänglighet som diskriminering (SOU 2010:20). Nu har det gått över 950 dagar sedan remisstiden gick ut, och snart ett år sedan riksdagen uppmanade regeringen att skyndsamt återkomma med ett förslag. Ändå har ingenting hänt.

I morgon framförs förnyade krav på agerande av Sveriges funktionshinderorganisationer i en manifestation kallad Torsdagsaktionen. Sedan den 1 december 2011 har ett femtontal organisationer samlats utanför Rosenbad för att påminna om behovet av lagstiftning inför regeringens veckosammanträde varje torsdagmorgon. Den 30 maj genomfördes en extra stor manifestation kallad Torsdagsaktionen XL, då över 300 personer deltog. Under sommaren sammanträder regeringen i Visby. Då genomförs Torsdagsaktionen utanför landshövdingens residens.

Tid: Torsdag den 4 juli kl 8.00-9.00.

Plats: utanför Residenset i Visby, Strandgatan 1

Eftersnack i Handikappförbundens tält, nr 18 på Skeppsbron, kl 9.30.

För mer information och kommentarer, var god kontakta: Ingrid Burman, ordförande, Handikappförbunden, telefon 070 – 343 95 87.

Bakgrund: Man räknar med att var femte person i Sverige har någon form av funktionsnedsättning. Den vardag som de flesta tar för given är stängd för många av dem. Otillgänglig kollektivtrafik, otillgängliga byggnader och otillgänglig information försvårar exempelvis möjligheten att välja skola och utbildning och att delta i arbets-, fritids- och kulturlivet. Otillgängligheten leder till kostnader för samhället, men också till en känsla av utanförskap.

I dag är det förbjudet att neka någon att komma in på krogen på grund av sexuell läggning, kön eller etnicitet. Att neka någon som är rullstolsburen, med hänvisning till att lokalen inte är tillgänglig, är däremot möjligt enligt lag.

Handikappförbunden är en samarbetsorganisation för 38 svenska funktionshinderförbund, som tillsammans representerar cirka 400 000 människor. Vår uppgift är att politiskt påverka samhället så att det blir tillgängligt för alla.

pressekreterare
catharina.bergsten@hso.se
0768 – 83 54 99

Intressepolitisk chef
mikael.klein@hso.se
070-480 71 66