Förslag till lagändring om privata sjukvårdsförsäkringar

Regeringen föreslår i en promemoria en ändring i hälso- och sjukvårdslagen. Handikappförbunden vill lyfta problemet med att många personer med funktionsnedsättning, kroniska sjukdomar och så vidare, har svårt att teckna privata försäkringar. Det innebär att de inte ges möjlighet att få vård på lika villkor.  Handikappförbunden anser att den vård som behövs ska ges inom ramen för den offentligfinansierade hälso- och sjukvården, och att riksdagens prioriteringsbeslut om att den med störst behov ska ges vård först, ska säkerställas.

Länk till hela remissvaret om Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård