Förslag för en stark MR-institution

Nätverket för en svensk MR-institution (Institution för mänskliga rättigheter) har enats kring en rad gemensamma krav gällande en framtida institution. Våra krav har skickats in till Konstitutionsutskottet, KU.  

I skrivelsen pekar vi bland annat på civilsamhällets viktiga roll i övervakningen, på betydelsen av att MR-institutionen får tillräckliga resurser för sitt uppdrag och att institutionen måste garanteras oberoende för att effektivt främja, skydda och övervaka mänskliga rättigheter i hela samhället.

.

Läs brevet i sin helhet: Brevet till KU