Tyvärr, det finns det ingen sådan kategori.

Alexander Lindström

Arbetar nu på Funktionsrätt Västmanland. Diagnosticerad med Asperger Syndrom 1995. Har egen erfarenhet av daglig verksamhet och har arbetat på IKEA genom Conexi. Brinner för att informera och föreläsa om  Autism, Asperger och ADHD utifrån sin egna erfarenhet.        

Kontakt: alexander@funktionsrattvastmanland.se

Magnus Agestav

Magnus är anhörig till personer med autism, adhd, intellektuell funktionsnedsättning. Han är ordförande för Funktionsrätt Västmanland samt styrelseledamot i Autism- och Aspergerförbundet på riksnivå. Magnus brinner mycket för att människor ska kunna realisera sina livsdrömmar och bli en del i samhällsgemenskapen, särskilt att de får delta i arbetslivet på sina egna villkor.

Kontakt: magnus@funktionsrattvastmanland.se