Tyvärr, det finns det ingen sådan kategori.

Alexander Lindström

Arbetar nu på Funktionsrätt Västmanland. Diagnosticerad med Asperger Syndrom 1995. Har egen erfarenhet av daglig verksamhet och har arbetat på IKEA genom Conexi. Brinner för att informera och föreläsa om  Autism, Asperger och ADHD utifrån sin egna erfarenhet.        

Kontakt: alexander@funktionsrattvastmanland.se

Magnus Agestav

Magnus är pappa till två barn med autism, adhd, intellektuell funktionsnedsättning. Han är ordförande för Funktionsrätt Västmanland samt Autism- och Aspergerföreningen Västmanland. Som anhörig med jur kand examen är han särskilt intresserad av tillgänglighet, bemötande och andra frågor kopplade till mänskliga fri- och rättigheter. Magnus har även flerårig erfarenhet som arbetsgivare till personer med funktionsnedsättning.

Kontakt: magnus@funktionsrattvastmanland.se

Margareta Hallner

Margareta är sedan hon födde en dotter med Downs syndrom för snart 20 år sedan brett engagerad i funktionsrättsfrågor. Margaretas specialområden är föräldrastöd, struktur, kommunikation, tecken (TAKK), språkstörning, tillgänglighet och bemötandefrågor. Margareta har också goda kunskaper i LSS lagen och att hitta rättigheter för personer med funktionsvariationer.

Kontakt: margareta@funktionsrattvastmanland.se