Tyvärr, det finns det ingen sådan kategori.

Alexander Lindström

Arbetar nu på Funktionsrätt Västmanland. Diagnosticerad med Asperger Syndrom 1995. Har egen erfarenhet av daglig verksamhet och har arbetat på IKEA genom Conexi. Brinner för att informera och föreläsa om  Autism, Asperger och ADHD utifrån sin egna erfarenhet.        

Kontakt: alexander@funktionsrattvastmanland.se

Anna Porsvald

Anna är utbildad sjuksköterska och föreläser om autism/asperger samt ADHD både ur eget perspektiv och som anhörig. Anna föreläser också om psykisk hälsa i allmänhet, bemötande och om kränkande behandling/mobbning i arbetslivet.

Kontakt: vastmanland@autism.se

Cecilia Jalder

Cecilia är utbildad sjuksköterska och föreläser om psykos och generaliserat ångestsyndrom, GAD, ur eget perspektiv. Hon tar även upp erfarenhet avseende fysisk smärta ur eget perspektiv. Cecilia föreläser även om psykisk (o)hälsa överlag. Även bemötande inom psykiatrin är av stort intresse för Cecilia.

Kontakt: vip.vastmanland@gmail.com

Magnus Agestav

Magnus är anhörig till personer med autism, adhd, intellektuell funktionsnedsättning. Han är ordförande för Funktionsrätt Västmanland samt styrelseledamot i Autism- och Aspergerförbundet på riksnivå. Magnus brinner mycket för att människor ska kunna realisera sina livsdrömmar och bli en del i samhällsgemenskapen, särskilt att de får delta i arbetslivet på sina egna villkor.

Kontakt: magnus@funktionsrattvastmanland.se