Tyvärr, det finns det ingen sådan kategori.

Magnus Agestav

Magnus är pappa till två barn med autism, adhd, intellektuell funktionsnedsättning. Han är ordförande för Funktionsrätt Västmanland samt Autism- och Aspergerföreningen Västmanland. Som anhörig med jur kand examen är han särskilt intresserad av tillgänglighet, bemötande och andra frågor kopplade till mänskliga fri- och rättigheter. Magnus har även flerårig erfarenhet som arbetsgivare till personer med funktionsnedsättning.

Kontakt: magnus@funktionsrattvastmanland.se

Margareta Hallner

Margareta är sedan hon födde en dotter med Downs syndrom för snart 20 år sedan brett engagerad i funktionsrättsfrågor. Margaretas specialområden är föräldrastöd, struktur, kommunikation, tecken (TAKK), språkstörning, tillgänglighet och bemötandefrågor. Margareta har också goda kunskaper i LSS lagen och att hitta rättigheter för personer med funktionsvariationer.

Kontakt: margareta@funktionsrattvastmanland.se