Tyvärr, det finns det ingen sådan kategori.

Magnus Agestav

Magnus är anhörig till personer med autism, adhd, intellektuell funktionsnedsättning. Han är ordförande för Funktionsrätt Västmanland samt styrelseledamot i Autism- och Aspergerförbundet på riksnivå. Magnus brinner mycket för att människor ska kunna realisera sina livsdrömmar och bli en del i samhällsgemenskapen, särskilt att de får delta i arbetslivet på sina egna villkor.

Kontakt: magnus@funktionsrattvastmanland.se