FN pressar EU om snabbt besked om tillgänglighetslag

FN vill bland annat ha svar på när EU ska presentera det utlovade förslaget om en europeisk tillgänglighetslag.

Handikappförbunden, tillsammans med European Disability Forum, välkomnar flera skarpa rekommendationer som gäller såväl tillgänglighetslagen som ett förstärkt antidiskrimineringsdirektiv. När det gäller tillgänglighetslagen ska EU utgå från FN:s allmänna kommentar om tillgänglighet som MFD ska översätta och sprida på svenska. FN har lämnat en lång rad rekommendationer på fler områden som är högst aktuella även i Sverige. Vi förväntar oss ett stärkt rättighetsperspektiv för personer med funktionsnedsättning i Europa.