Flera vackra ord men inga konkreta förslag

Handikappförbunden välkomnar att det äntligen efter 17 år formulerats ett nytt övergripande mål för funktionsrättspolitiken.

”Det är på tiden att man nu uttalar att all politik ska ha utgångspunkten i FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, funktionsrättskonventionen”, säger Stig Nyman, ordförande i Handikappförbunden. ”Frågan är om regeringen förstår vidden av vad målet innebär. Att utgå ifrån konventionen kräver att funktionsrättsperspektivet slår igenom hos alla statsråd och på alla andra nivåer i samhället. Det krävs en genomgripande omställning mot universell utformning.”

När Sverige ratificerade konventionen 2008 innebar det en rad åtaganden, inklusive lagstiftning och universell utformning. Trots det saknas fortfarande en handlingsplan för att åtgärda FNs kritik när det gäller Sveriges genomförande av funktionsrättskonventionen från 2014.

”Det är många vackra ord, men återigen skjuter man utmaningarna på framtiden. Utvecklingen går för långsamt, hur länge ska vi vänta på konkreta reformer?”, säger Stig Nyman. Nu ser vi ser fram emot propositionen som kommer i veckan och att vi inom funktionsrättsrörelsen involveras i framtagandet av en åtgärdsplan så att vi inom en snar framtid får se en förändring. Det är viktigt, inte minst om Sverige ska vara ledande för att nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Läs pressmeddelandet på MyNewsDesk

15 maj 2017