Europaparlamentet för personer med funktionsnedsättning

Det preliminära programmet för dagen innehåller tre teman.
1) Implementeringen av FN-konventionen
2) Strategier för vägen ut ur krisen
3) Fri rörlighet och medborgarskap för personer med funktionsnedsättning

Budskap från den samlade europeiska funktionshindersrörelsen i korthet

Det finns cirka 80 miljoner människor med funktionsnedsättning i Europa. Många drabbas hårdast i den ekonomiska krisen. 2013 ska EU rapportera till FN om hur regionen lever upp till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Funktionshindersrörelsen vill ha ett tillgängligt Europa där alla har lika rättigheter och möjligheter. Mänskliga rättigheter måste säkras på vägen ut ur den ekomiska krisen. Beslut ska fattas med oss när det handlar om oss.

Se ordförande för European Disability Forum på Youtube inför dagen

Händelserna webbsänds direkt från Bryssel, med översättningar till flera språk utlovade.
Välkomna att följa sändningen och twittra på hashtag #EPPD3

I samband med parlamentsdagen kommer den svenska delegationen besöka två svenska ledamöter Åsa Westlund (halva gruppen den 4 december) och Cecilia Wikström (andra halvan av gruppen den 6 december)