Eupean Disability Forum om genomförandet av FN-konventionen för personer med funktionsnedsättningar

Som en inledande anmärkning, belyser Euroepan Disabilitys alternativrapport att det övergripande syftet i FN-konventionen att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning ännu inte har realiserats inom EU. Fri rörlighet, som är en av de viktigaste principerna och rättigheterna för alla EU-medborgare, har inte uppfylls för personer med funktionshinder eller deras familjer inom EU. Personer med funktionsnedsättning diskrimineras  fortfarande inom många områden och upplever sedan den finansiella och ekonomiska krisen, ökad fattigdom och social utestängning.

Länk till rapporten, som är skriven på engelska, på Europen Disability Forums hemsida