EU parlamentet tar beslut om webbdirektivet

Idag röstar EU parlamentet om det så kallade webbdirektivet, som kommer att ställa krav på alla medlemsländer att säkerställa att offentliga myndigheters webbplatser och mobilapplikationer blir tillgängliga.

Direktivet innebär att myndigheter ska vidta åtgärder som är nödvändiga för att göra sina webbplatser och mobila applikationer mer tillgängliga genom att göra dem möjliga att uppfatta, hantera, begripliga och robusta.

Medlemsländerna kan välja att bredda direktivet till att gälla även myndigheternas intranät, vilket skulle  underlätta för anställda som har en funktionsnedsättning och skapa förutsättningar för att anställa fler personer med funktionsnedsättning.

Under debatten i EU-parlamentet passade många på att lyfta även förslaget om en europeisk tillgänglighetslag som rör privata digitala tjänster och utrustningar som till exempel mobiltelefoner.

Att webdirektivet nu klubbats igenom innebär också att inga myndigheter längre kan använda ekonomiska argument som ett skäl till att inte göra sina webbplatser och mobilapplikationer tillgängliga.

Handikappförbunden har tillsammans med flera av våra medlemsförbund bland andra Dyslexiförbundet, Personskadeförbundet, RTP och Riksförbundet Attention redan tidigt i processen drivit på frågan i många år och vi känner oss särskilt stolta idag när direktivet röstas igenom.

Mindre glädjande är att inget aktivt initiativ tagits från svenskt håll, inte ens när vi tog upp frågan i vår alternatvirapport till FN 2011.  Det är först när EU fattar beslut som det leder till åtgärd. Vi hoppas att Sverige väljer att vidga omfattningen så att även intranät blir tillgängliga och ser till att lagstiftningen verkligen följs upp. Alla vinner på att lära sig bygga universellt utformade lösningar som fler kan använda.

Medlemsländerna ska genomföra direktivet i nationell lag senast 21 månader efter att det trätt i kraft, vilket förväntas ske i år.

Vi återkommer snart med mer information om vad direktivet innebär i mer detalj!

Debattartikel från juni 2015 på SvT Opinion