Ett hårt och kostsamt förslag

Kravet på skriftliga åtgärdsprogram för barn med svårigheter ska enligt ett förslag tas bort. Detta slår mot de allra svagaste, och kostar samhället enorma summor på sikt, skriver företrädare för tolv organisationer.