Endast 9 av 257 myndigheter tillgängliga

Det är bara 9 av 257 myndigheter som uppfyller Myndigheten för delaktighets 13 kriterier för grundläggande tillgänglighet, visar en ny enkätundersökning.

 Årets enkät visar till exempel att 30 procent av myndigheterna inte har någon övergripande handlingsplan för tillgänglighetsarbetet trots att detta ska finnas enligt förordningen, säger Nina Lindqvist, analyschef på Myndigheten för delaktighet.

Några exempel på nödvändiga åtgärder är att information om myndigheten ska gå att få i punktskrift för synskadade, trappsteg och trösklar som hindrar personer som är rullstolsburna ska tas bort och det måste finnas utrustning som gör det möjligt att kommunicera med personer som har en hörselskada.

Undersökningen visar att knappt en av fyra av landets myndigheter inte når upp till hälften av kraven för grundläggande tillgänglighet. Ingen av landets museer, domstolar eller länsstyrelser lever upp till samtliga kriterier. Vidare har 26 procent av landets myndigheter backat i sitt tillgänglighetsarbete medan 35 procent har gått framåt när det gäller den grundläggande tillgängligheten.

Den starkaste utvecklingen finns inom området tillgänglig kommunikation och information, där nästan hälften av myndigheterna, 48 procent, visar på en positiv utveckling. Särskilt visar domstolarna på positiva framsteg inom området.

– Bra tillgänglighet är en förutsättning för att alla ska kunna vara delaktiga i samhället, oavsett funktionsförmåga. Små åtgärder kan göra stor skillnad och enklast är att göra rätt från början; att i all planering och genomförande utgå ifrån att människor är olika och har olika förutsättningar och behov. Myndigheterna har ett särskilt ansvar och till stöd för dem har vi tagit fram riktlinjer och checklistor för tillgänglighetsarbetet, säger Anne Holm Gulati, generaldirektör på Myndigheten för delaktighet i pressmeddelandet.

Myndigheten för delaktighets 13 kriterier för grundläggande tillgänglighet
Har handlingsplan
Utsett samordnare
Inventerat stor del av lokaler
Inventerat skriftlig information
Inventerat kommunikationen
Inventerat webbplatsen
Åtgärdat publika utrymmen
Åtgärdat personalutrymmen
Ingår i brandskyddsarbetet
Utbildat personalansvariga
Rutiner för alternativa format
Alternativa format går att beställa, anges i publikationer
Anpassat webbplatsen

Pressmeddelandet på Myndigheten för delaktighets hemsida