Du tycker snön är jobbig – själv tar jag mig inte hemifrån med rullstolen

Ni är många som klagar på snön just nu. Själv använder rullstol för att förflytta mig. Har egen bil och kan egentligen köra dit jag vill. Men när det ser ut som idag, kan jag inte ta mig ut eller bort från bilen när jag väl är framme, på grund av höga snövallar. Trottoarer och gator är ju vanligen plogade, så att bilar och gångtrafikanter kan ta sig fram, men snövallen mellan trottoaren och gatan tas inte bort. Den där vallen trampas till och blir isig, ojämn och omöjlig att passera med rullstol utan hjälp. Jag kommer inte ens så långt, rampen för min rullstol kan inte fällas ut på grund av vallen.

Under de senaste dagarnas extrema snöfall och kaos har färdtjänst och rullstolstaxi också fungerat sämre än vanligt. De klarar inte att passa tiden eftersom bilarna sitter fast i trafiken. Du kan i värsta fall få sitta och vänta i flera timmar även om du har förbokat bil. Det gör att du inte kan passa dina egna tider, varken på jobbet eller på fritiden. Den långa väntan är särskilt olycklig om du måste vänta utomhus.

Sådana här dagar, som ju är ganska många även en vanlig vinter, kan jag inte ta mig ut, jag får ställa in möten, läkarbesök och andra aktiviteter. I går skulle jag medverkat i Handikappförbundens styrelsemöte, men var på grund av snön tvungen att lämna återbud. Och när det händer infinner sig en ganska förfärlig känsla av hopplöshet och av att helt tappa möjligheten att bestämma över mitt eget liv! 

Som vice ordförande i Handikappförbunden arbetar jag för vårt mål att uppnå ett samhälle för alla. En förutsättning är att samhället utformas så att alla kan delta på lika villkor, oavsett funktionsförmåga – ett universellt utformat samhälle. Principen stadgas också i FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning; Funktionsrättskonventionen.

Snöröjningen är bara ett exempel på att vårt samhälle inte är universellt utformat och människor med funktionsnedsättning möter därför funktionshinder varje dag. Det handlar om allt från bristande kognitiv tillgänglighet till information till bristande fysisk tillgängligheten i olika miljöer. Handikappförbunden menar att en universellt utformad samhällsplanering behöver integreras i alla politikområden: i bostadspolitiken, investeringarna i infrastruktur, IT, offentlig upphandling, ökad social hållbarhet, standardisering och innovationer. Detta skulle gynna alla!

Pelle Kölhed
vice ordförande Handikappförbunden

Artikeln i Metro