Diskrimineringslagen i fokus

På måndag eftermiddag den 31 mars, strax innan förhöret startade med den svenska regeringen, fick representanter för den svenska funktionshindersrörelsen möjlighet att träffa medlemmarna i FN:s övervakningskommitté om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Mötet genomfördes i samarbete mellan Handikappförbunden och Lika Unika som kommit överens om prioriterade frågor. Den senaste utvecklingen med diskrimineringslagstiftningen stod högst på dagordningen när vi skulle komplettera de tidigare skriftliga underlagen som rör samtliga artiklar.

Ett rikt land med stora skillnader över landet

Ingrid Burman tryckte i sitt inledningsanförande på att Sverige är ett rikt land, men att utvecklingen går bakåt på flera områden. Förutom undantag i förslaget till diskrimineringslag som faktiskt innebär att Sverige skulle tillåta diskriminering, tog hon upp exempel som rör hög arbetslöshet och nedmontering när det gäller personlig assistans. Hon lyfte också frågan om en oberoende övervakningsinstitution för mänskliga rättigheter som verkligen behövs eftersom MR-perspektivet inte fått genomslag i Sverige.

Kommittén ställde många frågor, bland annat om stora lokala skillnaderna runt om i landet som påverkar vardagen för den som har en funktionsnedsättning. Ingrid Burman betonade att det är statens ansvar att leva upp till konventionen. Det räcker inte med frivillig uppföljning för kommuner och landsting. Begreppet nedsatt arbetsförmåga som används i statistiken upprörde några av kommitténs ledamöter. 

Jenny Nilsson från Sveriges Dövas Riksförbund och Lika Unika pratade särskilt om utbildning och situationen för barn och ungdomar i Sverige. Jan Peter Strömgren, fd ordförande för Lika Unika och ordförande för Hörselskadades Riksförbund lyfte bland annat hjälpmedelsfrågor och bristen på paradigmskiftet från patient till medborgare. 

Stor tjänstemannadelegation från regeringen

Efter förmötet anlände cirka 16 tjänstemän från regeringskansliet för att svara på frågor från ledamöterna under ledning av rättschefen på socialdepartementet Marianne Jernryd. Första frågan handlade om undantagen i propositionen för att ändra diskrimineringslagstiftningen där svaret blev att regeringen tog hänsyn till kritiken från näringslivet om höga kostnader. Flera ledamöter frågade om situationen för kvinnor, barn och familjer med funktionsnedsättning. Tvångsvård inom psykiatrin, frågor om förvaltarskap och rättskapacitet var också uppe.

Regeringen hade tillgång till färska siffror som rörde LSS och arbetsmarknaden som visade på en vändning på den negativa trenden. Flera ledamöter tog upp Sveriges ansvar för att sprida konventionen kopplat i biståndsarbetet, och i samband med förhandlingarna om FN:s nya utvecklingsmål. Regeringen svarade att den svenska positionen omfattar personer med funktionsnedsättning.

Stig Langvad från Danmark som skulle ansvarat för behandlingen av Sverige i kommittén tvingades ställa in sin resa med kort varsel på grund av sjukdom. Lazlo Lovaszy från Ungern och Safak Pavey från Turkiet kommer att ansvara för att sätta samman rekommendationerna från övervakningskommittén till Sverige som publiceras tidigast den 11 april.

Se förhöret i efterhand

Förhöret direktsändes på webben. Den ideella organisationen International Disability Alliance, IDA, genomför sändningarna, som finns att titta på i efterhand på engelska (men dåligt ljudi början). Handikappförbunden har via samarbete med International Telecom Union framfört förslag till bättre spridning om det fanns texttranskribering i realtid, som kan användas för översättning och underlätta spridning av innehållet.

Ett stort gemensamt arbete återstår med att fortsätta sprida konventionen och rekommendationerna från kommittén. 

Läs Ingrid Burmans anförande 1 (engelska)

Läs Ingrid Burmans anförande 2 (engelska)

Regeringens inledningsanförande och övriga handlingar kan hämtas (engelska)