DHR byter namn efter 44 år

DHR, som fram till i dag utlästes som De Handikappades Riksförbund, tog vid sitt förbundsmöte i Göteborg bort det otidsenliga ordet handikapp i sitt namn. Initialerna/logotypen DHR finns dock kvar men ska nu vid behov utläsas som Delaktighet – Handlingskraft – Rörelsefrihet.

Som en ytterligare förklaring till DHR lägger man också till ”Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder.”

När DHR bildades 1923 blev  namnet ”Kamratföreningen De Vanföras Väl”. Benämningen vanför hängde sedan med i olika varianter fram till 1965 då man istället gick över till handikappad – något som nu är över.

Efter en längre debatt togs beslutet i närmast total enighet.

–  Jag är så lycklig, säger förbundsordförande Maria Johansson. Den här frågan har verkligen varit en hjärtefråga för mig och jag är så lättad och stolt att vi äntligen får ett namn som tydligare säger vad vi vill och vad vi står.

Länk till DHR:s hemsida