Designmetodik för ökad användbarhet lanseras!

Fredagen 16 september släpptes Design för Alla-testet fritt på Internet. Lanseringen skedde på Konstfack i Stockholm där konsumentminister Birgitta Ohlsson klippte bandet.

Metodiken bakom testet bygger på paneler där personer med relevanta funktionsnedsättningar agerar experter. Design för Alla-testet är ett verktyg för att skapa mer positiva upplevelser för alla sinnen hos slutkonsumenterna av produkter, tjänster och miljöer. Metodiken är ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att arbeta med brukarmedverkan i produktutvecklingen.

– Jag är både glad och stolt över att kunna presentera Design för Alla-testet. När jag började arbeta med projektet trodde jag aldrig att metodiken skulle bli så fullständig. Min vision har hela tiden varit att förbättra världen och nu när testet finns tillgänglig för alla på Internet tycker jag att jag har kommit en god bit på vägen, säger professor Lena Lorentzen, utvecklingsansvarig Design för Alla-testet.

Ett Design för Alla-test levererar statistiskt säkerställda svar i kombination med en vetenskaplig analys. Att arbeta med Design för Alla ger företagen en chans att öka sin målgrupp samtidigt som den befintliga kundgruppen blir nöjdare.
I Sverige beräknas var femte person ha någon form av funktionsnedsättning. Samtidigt väntas gruppen 55+ öka stort under det kommande decenniet. Trots detta är flera produkter, tjänster och miljöer fortfarande svåra att hantera och förstå för många människor. Om producenterna av produkter, tjänster och miljöer tänkte mer på slutkonsumentens förutsättningar skulle fler få ökad frihet och självständighet.

– Handikappförbunden ser projektet bakom Design för Alla-testet som oerhört positivt och viktigt. Det är ett steg bort från onödiga särlösningar. På så sätt ökas inkluderingen av människor i samhället, säger Ingrid Burman, ordförande Handikappförbunden.

Design för Alla-testet har arbetats fram i projektet brukarpaneler som drivs av Handikappförbunden i samarbete med Unicum – Nordisk Design för Alla Center. Projektet finansieras med medel från Arvsfonden.

För ytterligare information om lanseringen, kontakta
Pia-Lena Krischél, projektledare Brukarpaneler, Handikappförbunden

Tel: 08-546 404 47

e-post: pia-lena.krischel@hso.se

www.designforallatestet.se