David Magnusson har lämnat oss

David 11 mars 1953 – 13 oktober 2013

David Magnusson var ledamot i Handikappförbundens styrelse.

Han har suttit i Reumatikerförbundets styrelse sedan tidigt 90-tal och varit vice ordförande sedan 2001. David såg Reumatikerförbundet som reumatikernas fackförbund och var engagerad i alla viktiga frågor som förbundet har drivit under åren.

Under många år var han aktiv i PARE som är patientorganisationen i EULAR, European Leage Against Rheumatism, kongressen där alla inom reumatologin samlas. I Pare valdes han till ordförande tidigare i år.

David var också ledamot i EDF, European Disability Forum.

David tänkte snabbt och strategiskt. Han levererade sina tankar med omtänksamhet och en stor portion humor. Han var en mycket omtyckt person som många ville ha i sin närhet.

Trots att han blev allt sämre under hösten arbetade han in i det sista. Vi minns David för hans outtröttliga engagemang för våra frågor. Tomrummet efter David kommer bli svårt att fylla, på alla sätt.