Checklista om jobben från funktionshinderrörelsen till regeringen

Regeringens checklista för en fungerande jobbpolitik – funktionshinderrörelsens tips

  1. Regleringsbrevet till Arbetsförmedlingen: Förtydligas på sid 1 om ”mål/inriktning”, funktionshinderperspektivet ska med som tydligt mål!
  2. Direktiv till alla myndigheter + överenskommelse med SKL: Offentliga arbetsgivare ska vara förebilder i att anställa personer med funktionsnedsättning.
  3. Åtgärdsplan med anledning av FN-kritik:  -Initiativ till avskaffat begrepp ”nedsatt arbetsförmåga”. Bort med fokus på människors begränsningar- Se resurser!
  4. Åtgärdsplan med anledning av FN-kritik och granskning av CRPD. Prop. och pengar för genomförande av FUNKA-utredningen.
  5. Initiativ från regeringen ang. upphandlingar som verktyg för mångfald hos offentliga aktörer samt dess leverantörer
  6. Kodningseländet: Krav på Arbetsförmedlingen att verkligen korta de oacceptabelt långa tiderna att få en kod på förmedlingen. Snitt 250 dagar idag.
  7. Praktikantprogrammet för myndigheter: Förslag klart att stöpa om programmet från tillfälliga praktikplatser till traineeprogram med fasta jobb.
  8. Förslag på gång som stärker rätten till tolk i arbetslivet för döva och hörselskadade. Rikstolktjänst.
  9. Propositionen med förslag till införande av FLEXJOBB har överlämnats till riksdagen.
  10. Förslag med anledning av ESO-rapporten ”En förlorad generation” om unga med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden: Nollvision att ingen ung människa med funktionsnedsättning ska möta arbetslöshet!

 Länk till checklistan på Lika Unikas hemsida