Bra förslag – men problem med aktivitetsersättning kvarstår

Handikappförbunden är positiva till regeringens förslag om att de med mycket omfattande funktionsnedsättning kan få sjukersättning redan från 19 år, och då slipper  pressen med omprövningar.

”De stora utmaningarna för alla de som fortfarande får aktivitetsersättning kvarstår dock.”, säger Stig Nyman, ordförande i Handikappförbunden. 
”Riksrevisionens kritik har inte åtgärdats med det förslag som regeringen har lagt idag. Kvaliteten på insatserna är fortfarande för begränsade och möjligheterna att med aktivitetsersättning, studera eller arbeta är för små.”

Det är ett steg i rätt riktning att man nu ska kunna behålla aktivitetsersättningen i ett halvår när man provar att studera, men det behövs betydligt mer omfattande insatser för att fler ska kunna och våga studera. Bland annat efterlyser Handikappförbunden en översyn av studiestödsystemet så att möjligheterna att studera på lägre fart förbättras.