Bengt Lindqvist är död

Handikappförbunden har nåtts av den sorgliga nyheten att Bengt Lindqvist är död. Han avled den 3 december. Bengt Lindqvist blev 80 år gammal.

Bengt Lindqvist har haft stor betydelse för både svensk och internationell funktionshinderspolitik. Han var ordförande för Handikappförbundens centralkommitté (Handikappförbunden) 1977–85, biträdande socialminister 1985–91 och riksdagsledamot för Socialdemokraterna 1982-1991. Därefter arbetade Bengt Lindqvist för FN, först som konsult och senare som FN:s särskilde rapportör i handikappfrågor, ett uppdrag som han behöll fram till 2003 då han gick i pension.

Bengt Lindqvist, som själv hade en synnedsättning, var ordförande i Synskadades riksförbund 1975–85 och i De blindas världsråds rehabiliteringskommitté 1974–81.

Under hela sitt verksamma liv drevs Bengt Lindqvist av ett starkt rättspatos och det är också så vi minns honom. Han har med sitt starka engagemang och stora kunskap satt funktionshindersfrågorna på den politiska agendan och bidragit till en utveckling som fått stor betydelse för livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning. Häribland FNs standardregler, som är föregångare till den nuvarande FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Våra tankar går nu till hans familj och närstående.