Bejaka patienternas rätt till journal på nätet

Replik till artikel under Signerat: ”Journal på nätet kräver etiska hänsyn”, Karin Båtelson, ordförande i Läkarförbundets råd för läkemedel, IT och medicinteknik, publicerad i Läkartidningen 2013-05-28 (Nr 22, 2013).

Läs artikeln ”Journal på nätet kräver etiska hänsyn”

Patientens rätt till journal på nätet
Vi har haft förmånen att aktivt följa och ta del av det arbete som pågår i Uppsala läns landsting med att möjliggöra för patienter att ta del av journalen på nätet; ett viktigt steg för att öka individens delaktighet i sin vård. Vi hoppas att det system som används i Uppsala läns landsting snart skall finnas i hela landet. För oss är det en självklarhet att patienten måste ha tillgång till journalen och att den nya tekniken är till för att underlätta detta.

Det oroar oss att Läkarförbundet i sitt senaste nummer av Läkartidningen (22/2013) argumenterar mot detta. De använder Uppsala läns landsting som exempel och redovisar felaktiga uppgifter om vad som läggs ut på internet. Låt oss därför vara tydliga så att vi tillsammans med Läkarförbundet i en framtid kan arbeta för att säkerställa att patienter får tillgång till journalen på nätet på ett enkelt och säkert sätt.

I Uppsala läns landsting läggs inte patientjournalen i sin helhet ut på nätet, först ska den information som finns menprövas av ansvarig läkare. Tidiga hypoteser, dvs. när läkare skriver in differentialdiagnoser, visas inte. De undantas så att patienter inte skall oroas i onödan. Det är också viktigt att understryka att en person kan försegla journalen så att det inte går att logga in utifrån. På det sättet kan patienten själv skydda journalen och därmed förhindra att någon annan tvingar henne eller honom att logga in mot sin vilja. Inte heller har föräldrar tillgång till sina tonårsbarns journaler.  

Vi vill samtidigt påpeka att Högsta förvaltningsdomstolen sagt att även osignerade journalanteckningar är allmänna handlingar, dvs. de ska lämnas ut till patienten. Den frågan är redan prövad och avgjord. Detta gäller givetvis också när det handlar om tillgång till journal på nätet.

De farhågor och uppgifter som publiceras i tidningen är således obefogade eller oriktiga. 

Vi hoppas därför att Läkarförbundet korrigerar sina uppgifter i Läkartidningen så att inte läkare eller patienter bekymras i onödan.

Det är tydligt att Läkarförbundet inte satt sig in vilka förutsättningar som råder i Uppsala läns landsting. Det är olyckligt då sättet att argumentera äventyrar självklara patienträttigheter. Istället borde vi göra gemensam sak för att säkra patienters rätt till journalen på nätet.

Ingrid Burman, ordförande, Handikappförbunden

Anne Carlsson, ordförande, Reumatikerförbundet