Begåvad konsumtion

Sveriges Konsumenters projekt Begåvad konsumtion vill belysa de svårigheter personer med kognitiva funktionsnedsättningar upplever som konsumenter. Det kan bland annat handla om tvetydiga annonser, stressande säljare och otydliga avtal med dolda avgifter. Att vara konsument ska vara enkelt för alla!

För att på bästa sätt kunna uppmärksamma dessa problem anordnar Begåvad konsumtion en tävling till vilken du kan skicka dina exempel på svåra köpsituationer. Sista dagen för att skicka in ditt bidrag är 30 september.

Mer information om projektet och tävlingen hittar du på www.sverigeskonsumenter.se och www.facebook.com/BegavadKonsumtion”