Äntligen – förslag till europeisk tillgänglighetslag lanserat!

I förmiddags offentliggjorde EU kommissionen förslaget till en europeisk tillgänglighetslag. Lagen, som har formen av ett direktiv, förväntas ha en positiv inverkan på tillgången till varor och tjänster för personer med funktionshinder i hela EU. Något som alla har nytta av. Handikappförbunden har i många år engagerat sig frågan om en europeisk tillgänglighetslag, främst genom ett aktivt medlemskap i European Disability Forum, EDF.

”När den europeiska tillgänglighetslagen blir verklighet kan den bidra till att personer med funktionsnedsättningar kan leva i Europa på lika villkor som andra. Lagen tar oss ett steg närmare det som är Handikappförbundens mål med ett universellt utformat samhälle, ett samhälle för alla”, säger Stig Nyman, ordförande i Handikappförbunden.
FN-konventionen för personer med funktionsnedsättningar slår fast att tillgänglighet är en rättighet. Tillgänglighetslagen innebär ytterligare ett steg mot en implementering av konventionen.

Personer med funktionsnedsättning möter för närvarande hinder för att röra sig fritt inom EU på lika villkor som andra. Dessutom har EU-länderna olika krav på tillgänglighet för varor och tjänster. Tillgänglighetslagen kommer att ställa gemensamma krav på tillgänglighet för personer med funktionshinder och äldre personer i hela EU. Direktivet innehåller regler och standarder för tillverkare och tjänsteleverantörer för att göra varor och tjänster tillgängliga. Varor och tjänster som omfattas av lagen är bland annat bankomater, banktjänster, datorer, telefoner, tv-apparter, telefoni och tv-tjänster, transporter , e-böcker och e-handel det vill säga sådant som människor möter dagligen i sin vardag.

Lanseringen av lagen sätter också en extra guldkant på firandet av den Internationella funktionshindersdagen – En dag för alla, imorgon den 3:e december.

Följ uppdateringar om lagen på Twitter#EAA #freemove #a11y

Länk till pressmeddelandet på MyNewsDesk

Länk till EU-kommissionens pressmeddelande på svenska

Länk till sida hos Handikappförbunden med information om arbetet bakom lagförslget.