Annika Jyrwall Åkerberg får FN-förbundets pris för sitt arbete med mänskliga rättigheter

 

Annika Jyrwall Åkerberg är jurist och expert på människorättsfrågor. Hon är en känd profil inom funktionshindersrörelsen och har betytt oerhört mycket för arbetet med konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar.

Annika Jyrwall Åkerberg har under många år varit verksam på Handikappförbunden både som människorättsjurist och utredare och är bland annat författare till Funktionshindersrörelsens tre olika alternativrapporter om hur Sverige lever upp till konventioner om mänskliga rättigheter.

Handikappförbunden tycker att det är glädjande att FN-förbundet i år väljer att lyfta funktionshindersperspektivet. Prisets inriktning ligger särskilt väl i tiden då Sverige för ett år sedan mottog FNs övervakningskommittés rekommendationer kring genomförandet av konventionen och då Myndigheten för delaktighet och Diskrimineringsombudsmannen nyligen fått uppdraget att sprida kunskap om denna viktiga konvention.

Handikappförbunden kan inte tänka sig en pristagare som bättre förtjänar priset och önskar Annika Jyrwall Åkerberg all lycka i sitt fortsatta arbete.