Scrolla ner för anmälan..(finns längre ned på sidan)

Inbjudan och förslag till dagordning

Stadgar FRV sedan maj 2017

Stadgar Valborg Gren sedan maj 2017

räkenskaper 2017 Funktionsrätt Västmanland samt revisionsberättelse

VALBORG GREN 2017 RR BR

underskriven Verksamhetsberättelse FRV 2017

Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2018

Styrelsens förslag till budget för FRV 2018

Valberedning förslag årsmöte FRV 2018