923 dagar utan handling från regeringen

Afasiförbundet,
DHR – Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder
,
FSDB Förbundet Sveriges Dövblinda,
FUB – För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning,
Förbundet Unga Rörelsehindrade,
Handikappförbunden,                                               
Hörselskadades Riksförbund HRF,
Lika Unika,
Neurologiskt Handikappades Riksförbund NHR,
Personskadeförbundet RTP,
 Riksförbundet Rörelsehindrade Barn och Ungdomar RBU,
Sveriges Dövas Riksförbund SDR,
Sveriges Dövas Ungdomsförbund SDUF,
Synskadades Riksförbund SRF och
Unga Synskadade

Annonsen som pdf

Länk till debattartikel från Torsdagsaktionen XL

Följande text är en syntolkning av vad bilden föreställer
Bilden visar Torsdagsaktionens annons införd i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter i helsidesformat torsdagen den 30 maj. Sidans bakgrund/ram är samma blåa färg som Torsdagsaktionens flygblad. Annonsen upptas till största delen av ett tecknat landskap med kullar och träd och en stor borg av sten i mitten. I bilden finns ett antal tecknade figurer, med huvuden inklippta från fotografier. Figurerna utgörs alla av ministrar i Sveriges regering. I ett fönster i borgen syns finansminister Anders Borgs ansikte. På borgens port står: Bortom fagert tal (Ds 2010:20). Skrivet bredvid borgen står ”Anders, kom ut ur din borg”. På himlen syns integrationsminister Erik Ullenhag, som en ängel, hängande i marionettrådar. På den tidigare släta stigen som går förbi står bostadsminister Stefan Attefall och gräver gropar. Till vänster om borgen kommer statsminister Fredrik Reinfeldt ridande på en häst som stegrar sig. Reinfeldt håller upp en kulram. I en sandlåda till vänster längst fram sitter socialminister Göran Hägglund och bygger ett sandslott, vid sandslottet står en skylt med texten ”Här bor verklighetens folk”. Till höger längst fram står barn- och äldreminister Maria Larsson klädd som en joker och jonglerar med tre bollar, två av bollarna – märkta med texten ”Äldre” respektive ”Barn” befinner sig i luften. Den tredje bollen ligger nedanför på marken, på den bollen står det ”Fh-politik” Bakom en blommande buske vid borgens fot kikar näringsminister Annie Lööf och utbildningsminister Jan Björklund fram. I det blåa fältet finns under teckningen följande text:923 dagar utan handling från regeringen Att alla kan ta sig fram, ta del av information och har möjlighet att kommunicera är självklart i ett samhälle där alla har lika värde. Så är det inte i dag, trots lagar och regler. Vi i Torsdagsaktionen kräver starkare lagstiftning: Brister i tillgänglighet måste ses som diskriminering. Det finns ett bra utredningsförslag om hur det kan gå till. I dag är det 923 dagar sedan remisstiden gick ut. Vi finns, precis som varje vecka, på plats utanför Rosenbad inför regeringens veckosammanträde. Dags att gå från ord till handling. Under texten finns alla medverkande organisationers loggor.