46 skarpa frågor till regeringen om konventionen

Övervakningskommittén för FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har nu bestämt sig för vilka frågor den svenska regeringen ska besvara inför förhöret under våren.  

Det är tuffa frågor som rör till exempel hur rättsväsendet arbetar med konventionen, hur funktionshindersorganisationer involveras,  hur arbetet med diskriminering och tillgänglighet bedrivs och oberoende övervakning av konventionen.

Läs alla frågorna (som är på engelska), list of issues, till regeringen här.

Regeringens svar på Övervakningskommitténs frågor.