250 miljoner kronor till projekt för personer med funktionsnedsättning

Arvsfonden lanserar den nya satsningen Egen kraft! En satsning över tre år och med en budget på 250 miljoner kronor till projekt hos ideella organisationer och offentliga aktörer som skapar nya möjligheter för personer med funktionsnedsättningar.  

– Arvsfonden är Sveriges viktigaste finansiär av utvecklingsprojekt av och med personer med funktionsnedsättning. Vår förhoppning är att satsningen ökar inflytandet och delaktigheten samt förbättrar levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning, säger Ragnwi Marcelind ordförande i Arvsfondsdelegationen.

Satsningen fokuserar på tre prioriterade områden:

  • En arbetsmarknad för alla
  • Skola och utbildning för alla
  • En aktiv fritid i livets alla faser

Det finns även möjlighet att söka lokalstöd för nyskapande och utvecklande verksamhet som kräver ny eller förändrad lokal/anläggning.

– Vi vill dela ut mer pengar och välkomnar ansökningar med stor bredd vad gäller målgruppen. En av våra målsättningar är att stödja individstärkande projekt. Vi hoppas på många ansökningar från ideella organisationer och offentliga aktörer som arbetar med personer med funktionsnedsättningar, säger Pelle Kölhed, ledamot i Arvfondsdelegationen.

www.arvsfonden.se
www.arvsfondsprojekten.se

Kontaktpersoner

Heidi Mederos Eriksson

Projektledare Egen Kraft!

Arvsfondsdelegationens kansli

Tel 08-700 07 97

 

Pelle Kölhed

Ledamot Arvfondsdelegationen

2:e vice ordf i Handikappförbunden (HSO)

070-518 04 97