2 miljoner till idéer som skapar nya möjligheter för personer med nedsatt rörlighet

Jimmy Dahlstens Fond har skapats för att ge alla människor rätt att påverka och styra över sin egen vardag – oavsett fysiska förutsättningar. Upp till 2 miljoner kronor delas varje år ut till idéer som möjliggör ett friare liv för personer med nedsatt rörlighet. Alla kan söka medel från Jimmy Dahlstens fond: privatpersoner, ideella organisationer eller företag.Nu är fonden öppen för ansökningar och sista dag att söka är den 28 februari 2014. Ansökningshandlingar finns på www.jimmydahlstensfond.se.

Jimmy Dahlstens fond administreras av hjälpmedelsföretaget Etac men ansökningarna utses av en fristående jury bestående av bland andra föreläsaren och mentala coachen Thomas Fogdö. Fonden skiljer sig från de flesta andra finansieringsmetoder för innovatörer genom att det inte finns krav på återbetalning eller ägande. Ansökningarna delas in i kategorierna Innovation, Engagemang och Kunskap.

För att söka medel från Jimmy Dahlstens Fonds innovationskategori skall ansökan beröra nya, innovativa lösningar och hjälpmedel som kan underlätta för personer med nedsatt rörlighet. Fonden kan exempelvis finansiera alltifrån en prototyputveckling till en marknadsstudie. Inom kategorin Kunskap kan medel sökas för projekt som bland annat vill minska fördomar och okunskap kring funktionshinder. I Engagemangskategorin kan medel sökas för exempelvis aktiviteter som hjälper personer med nedsatt rörlighet att bryta sin isolering.

Äldrekontakt är ett exempel på ett projekt som fått medel inom kategorin Engagemang. Bidraget från Jimmy Dahlstens Fond innebär att Äldrekontakt kan fortsätta sin nationella expansion och har möjlighet bygga upp fler volontärnätverk som hjälper äldre ur ensamheten. Verksamheten får mycket beröm från deltagarna: ”Som en liten julafton varje gång” beskriver Ansa, 92 år, Äldrekontakts fikaträffar.

Ansök: www.jimmydahlstensfond.se/

Tidigare projekt: www.jimmydahlstensfond.se/tilldelade-projekt

Hjälpmedelsföretaget Etac: www.etac.se

Kontakt:
Emma Ejermark, kommunikatör Jimmy Dahlstense fond, tel. 08-633 47 48, emma.ejermark@etac.com Erik Bråkenhielm, projektansvarig, Jimmy Dahlstens Fond, tel. 08-633 47 56, erik.brakenhielm@etac.com

Om Jimmy Dahlstens fond
Jimmy Dahlstens fond förvaltas av Etacs styrelse och projekten utses av en fristående jury bestående av Lena Jansson, ordförande i fonden och distriktschef Sodexo Hjälpmedelsservice, Thomas Fogdö, föreläsare och mental rådgivare, Malin Baryard, ambassadör för ridning för funktionshindrade, Signhild Arnegård-Hansen, vd Svenska Lantchips, tidigare Svenskt näringsliv samt Karl-Erik Olsson, förbundsordförande SPF (Sveriges Pensionärsförbund).

Jimmy Dahlstens Fond har delat ut medel sedan 2010 och startades för att hylla Jimmy Dahlstens insatser som ordförande i hjälpmedelsföretaget Etac 1995-2007. Fondens ursprungliga kapital var 10 miljoner kronor som donerades av de dåvarande ägarna Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) och Nordstjernan.