Funktionsrätt Västmanland söler kontinuerligt att bedrivea olika projekt som är finansierade av Arvsfonden, Regionen, Socialstyrelsen eller privata intressenter, Varje projekt har en koppling till något av våra fyra prioriterade områden.

 

 

Vill du veta mer?

Socialstyrelsen

Regionen

Simma Lugnt