Unga Allergiker Västmanland

UA (Unga Allergiker) tror på ett samhälle som är tillgängligt för alla. Vi vill göra skillnad för barn och unga med astma och allergi!

UA är en organisation för barn och unga mellan 6 och 29 år med astma, allergi eller annan överkänslighet. Våra medlemmar finns i lokalföreningar runt om i landet. Lokalföreningarna arbetar självständigt men knyts samman genom en förbundsstyrelse och ett kansli.

UA anordnar mycket aktiviteter, till exempel läger och konferenser. Genom våra aktiviteter vill vi stärka självkänslan hos barn och unga och visa att det är de som sätter gränser, inte allergin.

UA bedriver påverkansarbete och sprider kunskap. Målet är att öka förståelse för vad det innebär att ha astma och allergi.