Neuroförbundet Västmanland

Neuroförbundets gemensamma värdegrund

Vi står för livslust, full delaktighet och stark framtidstro.

Neuroförbundets vision:

Ett samhälle där människor med neurologiska diagnoser har samma möjligheter och rättigheter som alla andra.

Neuroförbundets mission:

Vi vill göra livet lättare för alla med en neurologisk diagnos.

Neuroförbundet uppdrag består av tre delar:

Neuroförbundet uppdrag består av tre delar

– Vi ska tillgodose och företräda våra medlemmars intressen i allt vi gör.
– Vi ska genom insamling till Neurofonden bidra till forskning inom neurologi.
– Vi ska kämpa för ett samhälle där alla med neurologiska diagnoser ska ha samma möjligheter som andra.

Neuroförbundets organisation

Neuroförbundet är en ideell sammanslutning och partipolitiskt obunden organisation, som arbetar med utrednings- och utvecklingsarbete och som stödjer neurologisk forskning på olika sätt.

Neuroförbundet är en riksomfattande intresseorganisation uppbyggd av ett 90-tal länsförbund och lokalföreningar med totalt cirka 13.500 medlemmar.

Neuroförbundet omsätter cirka 37 miljoner kr/år och förvaltar fondmedel för två stiftelser: Neuroförbundets fond (NHR-fonden) och Anders Ulffs minne.