Kansliet på Eriksborg

Funktionsrätt Västmanland
Hörntorpsvägen 4, Ingång 25, 724 71 Västerås
tel: 021-35 30 70

Telefontid  helgfri måndag till fredag klockan 9.00  till 15.00. (avvikelser kan förekomma)

Besökstid helgfri måndag till fredag klockan 10.00  till 15.00. (avvikelser kan förekomma)

Eriksborg bil

Eriksborg buss

För att skicka e-post till de anställda på Funktionsrätt Västmanland kan du klicka på deras namn

 

Ordförande /Kansliansvarig

Magnus Agestav
021-35 30 95

Intressepolitik, Samverkan, Föreningsutveckling, Ekonomi


HänderVice ordförande
Rebecca Juhlin
021-35 30 80

Projekt, Samverkan, Föreningsutveckling, Funktionsrätt Ungdom

 


Händer

Projektledare
Margareta Hallner
021-35 30 48

Projekt, Samverkan, Föreningsutveckling, Föreningsutbildning

 


Händer Föreläsare/ handläggare
Anna Porsvald
021-35 30 80

Föreläsningar, Samverkan, Remisser