bastext_forstarkt_vardgaranti_rev15nov18

 

Vårdgarantin

 

Vårdgarantin innebär att man ska få vård inom en viss tid. Det är en lagstadgad rättighet som anger inom vilka tidgränser vård ska erbjudas, efter att beslut om vård har fattats.

Den nuvarande vårdgarantin är en del av hälso- och sjukvårdslagen 2010 och sen den 1 januari 2015 är vårdgarantin en del av patientlagen.Vårdgarantin anger inte om vård ska ges eller vilken slags vård som ska ges. När beslut om vård har fattats ska den erbjudas inom vårdgarantins tidsgränser.

Akut vård berörs inte av vårdgarantin. Om man blir akut sjuk eller skadad ska vård ges så snart som möjligt.

 

Förstärkt vårdgaranti från 1 januari 2019

Riksdagen har beslutat att vårdgarantin inom primärvården ska förstärkas från och med den 1 januari 2019.

Förstärkningen innebär att patienter som kontaktar primärvården för ett nytt eller försämrat hälsoproblem har rätt till en medicinsk bedömning inom tre dagar. Bedömningen ska göras av en läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården.

Basinformation om förstärkt vårdgaranti i primärvården (pdf)

Presentationsbilder om förstärkt vårdgaranti i primrvården (pdf)

 

 

Tidsgränser i gällande vårdgaranti, 0 – 7 – 90 – 90 dagar

0 – Kontakt med primärvården samma dag
Samma dag som man söker hjälp för ett hälsoproblem ska man få kontakt med primärvården, till exempel vårdcentralen eller sjukvårdsrådgivningen. Det kan ske via telefon eller genom besök.

7- Läkarbesök i primärvården inom sju dagar (ändras 1 januari 2019)
Bedömer vårdpersonal att man behöver träffa en läkare ska man få en tid inom högst sju dagar, till exempel på vårdcentralen.

90 – Besök inom den planerade specialiserade vården inom 90 dagar
Om man får en remiss till den planerade specialiserade vården ska man få en tid för besök inom 90 dagar. Det gäller även om man sökt vård utan remiss.

90 – Behandling/operation påbörjad inom 90 dagar
Efter beslut om behandling, till exempel en operation, ska man få en tid till detta inom 90 dagar.

Vårdgarantin gäller inte:
– om man tackar nej till ett erbjudande om vård hos en annan vårdenhet (om man senare ändrar sig kan man tacka ja till erbjudandet)
– om man av medicinska skäl bör vänta längre än garantins tidsgränser
– medicinsk service såsom laboratorie- och röntgenundersökning
– utredningar och undersökningar
– hjälpmedelsförsörjning med undantag av utprovning av hörapparater
– återbesök

Vård hos annan vårdgivare:
Om den enhet, där man sökt vård, inte kan erbjuda tid inom vårdgarantins tidsgräns ska man informeras om detta och erbjudas vård hos annan vårdgivare. Det kan vara inom det egna landstinget eller hos annat landsting/region. Detta ska ske utan merkostnad för patienten. Man kan avstå från detta erbjudande och välja att vänta längre. Om man senare ångrar sig kan man alltid kontakta sin vårdgivare på nytt. Vårdgarantin börjar då gälla från detta datum.

Källa: http://www.vantetider.se/veta-mer/vardgaranti/